понедељак, 30. јануар 2012.

Грб Србије у «Стематографији»

Ова невелика књига, познатија по гравирама него по тексту, још увек пружа нова сазнања о сплету политичких идеја и акција покретаних из старог митрополијског двора у Сремским Карловцима

Тријумфални лик цара Душана,
окружен грбовима србских земаља
Када је године 1741. изашло из бечке бакрорезне типографије Томаса Месмера графичко-хералдичко издање Стематографија, познато и као Изображеније оружиј илирических, нико од Срба ни слутити није могао какву ће судбину имати ова драгоцена књига, посебно шта ће се 1804. године десити са грбом Србије који је у њој заступљен.

Имао је тај знак – штит са часним крстом и четири огњила – своје извориште у византијској хералдици и у старим рукописним грбовницима, а своје исходиште као озваничени грб србске државе у XIX и XX веку. Појавио се на заставама Првог и Другог устанка, на печату Правитељствујушчег совјета, прихваћен је као грб Кнежевине Србије, потом, са мањим и већим изменама, као грб Краљевине Србије, Краљевине Југославије (у стилизованом виду са грбом Хрватске и Словеније) и, најзад, знатно идеолошки измењен, постао је грб СР Србије. Због те дуге хералдичке улоге у историји србског народа и његове државности грб Србије у Стематографији зрачи својим амблематским и символичким садржајем.

Младо србско грађанство

У испитивању сложеног политичког и културног стања србског народа у Угарској, Стематографија се уочава као непомерљиви путоказ, али и као полазиште за тумачење оних судбоносних промена које су наступиле у Карловачкој митрополији средином XVIII века.

Ова невелика књига, познатија по гравирама него по тексту, још увек пружа нова сазнања о сплету политичких идеја и акција покретаних из старог митрополијског двора у Сремским Карловцима, које је круг духовника и сарадника патријарха Арсенија IV Јовановића ширио по пространој Митрополији.

Све до појаве Историје Јована Рајића (Беч, 1794) Стематографија је била незаменљиви и најомиљенији историјски приручник са бакрорезним илустрацијама и хералдичким знацима. И младог је Димитрија, потоњег Доситеја, у детињству обајавала, како је сам забележио.

Грб Србије из Stematographiae
Илирска осећања и србски национализам будила је знаменита књига хрватског полихистора Павла Ритер Витезовића Stematographia.

Под латинским називом Витезовићева књига се појавила 1701. године у Бечу, превасходно намењена образованијим Хрватима и Аустријанцима. У времену изласка из штампе мали је број Срба мога знати за Стематографију на латинском. Могла је бити у рукама патријарха Арсенија III Чарнојевића када је србски архијереј, после Велике сеобе, боравио у Бечу, Коморану и Будиму.

Али, тек је патријарх Арсеније IV Чарнојевић четири деценије касније с пуно политичке мудрости наслутио да би Stematographia посрбљена и са замишљеним допунама могла постати духовна мана србском народу. Народни секретар Павле Ненадовић Млађи, епископ Јован Ђорђевић и зограф Христофор Жефаровић су, по налогу патријархову, потпуно изменили садржај и карактер латинског издања из 1701. године.

Србска Стематографија није више само хералдички зборник већ је томе додата поворка од двадесет девет ликова јужнословенских светитеља, са портретом светог Симеона Немање и светог Стефана Првовенчаног на челу, портрет патријарха Арсенија Четвртог, дугачка песма њему посвећена, Грб патријаршијски, тријумфални портрет цара Душана између Хроноса и Минерве и, на крају, песма посвећена Христофору Жефаровићу, у којој се велича ово његово дело. 

Грб Србије из Стематографије
Књига коју је издао Арсеније Божјеју милостију православниј архиепископ пекскиј (пећки) и всех Сербов и Болгаров, Попорија, Далмација, Босни обонпол Дунаја и целаго Илирика патријарх, постала је одмах књига младог србског грађанства у коме је управо јачала национална свест у инокултурној и иноверској средини, у условима просвећеног апсолутизма. Јер национална свест Срба, подигнута на виши степен нових друштвених услова у Хабзбуршкој монархији , била је предуслов културног преображаја.

То је патријарху Арсенију Четвртом и његовим сарадницима било добро знано.

Из свега овога што су петој деценији XVIII века започели, укључујући ту и графичке радове Христофора Жефаровића и специјално издање Стематографије, јасно се види правац њиховог културног стремљења, које је пре свега условљавало бескомпромисно православље и снажно национално осећање.

Реч митрополита

Током XVIII века србски грб и илирска хералдика из Стематографије имали су повремену символичко-декоративну примену у графици и сликарству, о чему се старала Србска православна црква. Особито занимање за хералдику показали су архијереји Карловачке митрополије. 

Грб Немањићког царства
Подстакнута Стематографијом и потоња србска бакрорезна графика повремено је доносила хералдичке знаке, грб Србије и остале грбове као саставни део већих композиција. Илирска хералдика је, најзад, заступљена и у Историји разних словенских народов Јована Рајића (Беч, 1794).

Историја Јована Рајића са грбовима који потичу из Стематографије окончала је један период србске хералдике – и србске историје. Првом деценијом наредног века започео је други период србске хералдике – и србске историје. У србској револуцији хералдика је изашла из књига и ушла у битке на барјацима Карађорђевих , а потом и Милошевих устаника, да би се славом овенчана вратила и постала знамење србске државе.

Устаничке заставе из 1804. године израђене су у Сремским Карловцима, а грбове и композиције слика урадио је познати иконописац Стефан Гавриловић. За две се сматра да су Карађорђеви барјаци. На првој је насликан грб Царство од Немање остављено, према Стематографији, а са друге стране лик светог Арханђела Гаврила.

На другој застави је грб Србије – крст са огњилима (без круне) са четири позната стиха, такође из Стематографије, док је са друге стране лик светог краља, Стефана Првовенчаног.

Не треба искључити могућност да је о хералдици на Карађорђевим барјацима саслушана и реч митрополита Стратимировића. То само значи да је из Сремских Карловаца – где је 1741. године под будним оком патријарха Арсенија IV Јовановића осмишљена србска Стематографија – године 1804. и на овакав начин изражена подршка идеји и стварности србске револуције. А када су аустријски шпијуни открили улогу Стематографије – предлошка за Карађорђеве барјаке – они су о томе обавестили царску цензуру у Бечу која је Стематографију забранила под претњом смртне казне. У историји србског народа мало је књига које су имале такву улогу и такву судбину. На хералдичка знамења Стематографије та мисија баца трајну светлост, а особито на грб Србије – крст са четири огњила. 

Псеудокосмополитска свест

Тек у доба кнеза Милоша усвојен је као јединствен србски грб часни крст са четири огњила, а јавља се први пут 1819. године када и постаје хералдичко обележје србске владе и србског владара. Сретењским уставом 1835. овај грб је озваничен.


Грб Кнежевине Србије
У доба романтизма, србски народ је хералдичким огњилима почео да даје други смисао. У њима су многи видели четири слова С, која су тумачена као допадљиве изреке: С(амо) С(лога) С(рбина) С(пасава), или као С(вети) С(ава) С(рпска) С(лава).

Од тих времена србски грб је осим званичне употребе на двору, у министарствима, дипломатији и војсци имао и ликовно-декоративну примену на разним предметима занатске и индустријске израде од стакла, порцелана, дрвета и других материјала. А епске гусле и црногорска капа нису се могле замислити без србског грба.

Када је Кнежевина Србија 22. фебруара 1882. године проглашена за краљевину, измењен је и саображен том историјском чину и њен грб.

Према идеји историчара Стојана Новаковића, најбољег познаваоца хералдике балканских земаља и тадашњег министра просвете и црквених послова, у грб Краљевине инкорпориран је хералдички знак двоглавог белог орла раширених крила, чиме се Србија и символично ослонила на сердњовековну немањићку традицију, док је на грудима орла задржано већ класично знамење – часни крст са четири огњила.

После уједињења и проглашења Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца , 1. децембра 1918. године, припремљено је одговарајуће хералдичко знамење – грб нове државе. Након консултација у којима су учествовали представници сва три народа и регент Александар Карађорђевић, ликовно решење је израдио архитекта Пера Поповић: Немањићки бели орао примио је на своја прса грбове: србски, хрватски и словеначки. То је од 1929. године био грб Краљевине Југославије.

Аутор: Динко Давидов