Књижница

И С Т О Р И Ј А

 1. Историја српског народа, Владимир Ћоровић, Београд, 1989
 2. Историја Срба до 1537. године, Константин Јиричек, Београд, 1952
 3. Косовска битка, Јован Мишковић, Београд, 1890
 4. Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, Јован Радонић, Београд, 1911
 5. Срби, сви и свуда, Вук Стефановић Караџић, Беч, 1849
 6. Српски покрет у Јужној Угарској, Светозар Ј. Здравковић, Београд, 1870
 7. Кратка повјесница Срба, Сима Лукин Лазић, Загреб, 1894
 8. Историја српскога народа, Венијамнин Калаји, Београд, 1882
 9. Одломци историје Срба и србских (југославенских) земаља у Турској и Аустрији, Милош С. Милојевић, Београд, 1872
 10. Кнежевина Србија, Милан Ђ. Милићевић, Београд, 1876
 11. Краљевина Србија, Милан Ђ. Милићевић, Београд, 1884
 12. Срби у Далмацији, Лујо Бакотић, Београд, 1938
 13. Од Индије до Србије, Доброслав Јевђевић, Београд, 2000
 14. Српска насеља у Русији, Мита Костић, Београд, 1923
 15. Српско поморје од 7. до 10. столећа, Ђорђе Јанковић, Београд, 2007
 16. Босна и Херцеговина, Владимир Ћоровић, Београд, 1925
 17. Најстарија српска насеља по северној Хрватској до 1597. године, Радослав М. Грујић, Беловар, 1912
 18. Пре три столећа - скице из историје српског народа у XVI веку, Јован Н. Томић, Крагујевац, 1894
 19. Русија и Дубровник почетком XVIII века, Тамара Стоилова, Софија, 2007
 20. Руски монах В. Барски о српском Будиму у првој половини XVIII века, Милорад П. Радусиновић, Будимпешта, 2006
 21. Српска историја и српско море, Лазо М. Костић, Мелбурн, 1963
 22. Историја српскога народа, Миленко М. Вукићевић, Београд, 1912
 23. Кроз Босну и Херцеговину у вријеме побуне 1875, Артур Џон Еванс, Сарајево, 1965
 24. Знаменити Срби муслимани, Миленко М. Вукићевић, Београд, 1906
 25. Историја Срема, Михаило Миладиновић, Београд, 1903
 26. Чија је Босна, Лазо М. Костић, Торонто, 1955
 27. Замак у српским земљама позног средњег века, Марко Поповић, Београд, 2006
 28. Деспот Стефан Лазаревић, М. Станојловић и М. Гајић, Београд, 1894
 29. Дипломатска историја Србије - књига друга, Јован Ристић, Београд, 1898
 30. Откривена Србије (увод), Павле Ритер Витезовић, Београд, 2011
 31. Босна и Херцеговина - путопис из времена устанка 1875-1876, Шарл Иријарт, Сарајево, 1981
 32. The Five Years War - The Serbs in 1912-1916, Samson Chernov, London, 1916
 33. Љетописи, П. Чокорил, Ј. Памучин и С. Скендеров, Сарајево, 1976
 34. Српски биографски речник I, Матица српска, Нови Сад, 2004
 35. Српски биографски речник II, Матица српска, Нови Сад, 2006
 36. Српски биографски речник III, Матица српска, Нови Сад, 2007
 37. Српски биографски речник IV, Матица српска, Нови Сад, 2009
 38. Српски биографски речник V, Матица српска, Нови Сад, 2011
 39. Историја цара Стевана Душана, Владимир Николић Земунски, Београд, 1927
 40. Тајна историја језуита, Едмонд Парис, Београд, 2010
 41. Пламен четништва, Станислав Краков, Београд, 1990
 42. Кроз Јужну Србију, Станислав Краков, Београд, 1926
 43. Војвода Ђујић, Вељко Ђ. Ђурић, Крагујевац, 2001
 44. Знаменити Срби мусломани, Миленко М. Викићевић, Београд, 1906
 45. Погибија српске чете у Пасјану 1907. године, Весна Зарковић, Приштина-Лепосавић, 2009
 46. Крађа српског језика, Лазо М. Костић, Баден, 1964

Г Е О Г Р А Ф И Ј А

 1. Балканско полуострво и Јужнословенске земље, Јован Цвијић, Београд, 1922
 2. Опис Босне и Херцеговине, Тома Ковачевић, Београд, 1879
 3. На вратима Истока, Омер Хаџиселимовић, Сарајево, 1989
 4. Спорне територије Срба и Хрвата, Лазо М. Костић, Београд, 1990


Е Т Н О Л О Г И Ј А


 1. О пореклу Словена, Павел Ј. Шафарик, Нови Сад, 1828
 2. Порекло Словена, Илија М. Живанчевић, Београд, 1934
 3. О српском имену по западним крајевима нашег народа, Василије Ђерић, Београд, 1914
 4. Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније, Василије Ђерић, Сремски Карловци, 1922
 5. Книнска крајина - насеља и поријекло становништва, Саво Накићеновић, Београд, 1999
 6. Живот и обичаји Црногораца, Милорад Медаковић, Београд, 1860
 7. Обмане и извртања као подлоге народности, Л. М. Костић и Л. П. Поповић, Хамилтон, 1960
 8. О Буњевцима, Иван Иванић, Суботица, 1894
 9. О пореклу Буњеваца, Јован Ердељановић, Београд, 1930
 10. Срби у очима странаца II књига, Лазо М. Костић, Швајцарска, 1972
 11. Чујте Срби, Рудолф Арчибалд Рајс, Београд, 1928
 12. О Арнаутима, Алекса Богосављевић, Ниш, 1897
 13. Косово - опис земље и народа - свеска прва, Бранислав Нушић, Нови Сад, 1902
 14. Косово - опис земље и народа - свеска друга, Бранислав Нушић, Нови Сад, 1903
 15. Живот човека на Балкану, Станислав Краков, Београд, 2004


К У Л Т У Р А

П Р А В О С Л А В Љ Е

 1. Правила Православне цркве с тумачењима, Никодим Милаш, Нови Сад, 1895
 2. Култ владара и реликвија у Средњовековној Србији, Даница Поповић, Београд, 2006
 3. Православно црквено право, Никодим Милаш, Мостар, 1902
 4. Српски јерарси од деветога до двадесетога века, Сава Вуковић, Београд, 1996
 5. Сан о словенској религији, Николај Велимировић, Београд, 1996
 6. Религија Његошева, Николај Велимировић, Београд, 1911
 7. Рат и Библија, Николај Велимировић, Београд, 1931
 8. Српска слава или крсно име, Хризостом Војиновић, Београд, 1963
 9. Карловачко владичанство - књига прва, Манојло Грбић, Карловац, 1891
 10. Карловачко владичанство - књига друга, Манојло Грбић, Карловац, 1891
 11. Карловачко владичанство - књига трећа, Манојло Грбић, Карловац, 1891
 12. О цркви (џамији) и гробу Светог Димитрија у Солуну, Нићифор Дучић, Београд, 1890
 13. Подаци за историју српске цркве, Иван Степанович Јастребов
 14. Дечански споменици, Серафим Ристић, Београд, 1864
 15. Срби и православље у Далмацији и Дубровнику, Група аутора, Загреб, 1971
 16. Православна Далмација, Никодим Милаш, Нови Сад, 1901
Х Е Р А Л Д И К А ,   С Ф Р А Г И С Т И К А   И   Г Е Н Е А Л О Г И Ј А

 1. Хералдички обичаји у Срба, Стојан Новаковић, Београд, 1884
 2. Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Павао Анђелић, Сарајево, 1970
 3. Insignia procerum Bosnae, Croatiae, Illyriae, &c, quorum alter liber unicus asservatur penes Ragusii rempublicam, Stanislaus Rubcich, Ragusa, XVII век
 4. Родословје Босанскога, алити Илиричкога и Серпскога владаниа, Станислав Рубчић, Фојница, XVII век
 5. Дечански полијелеј, Марко Атлагић, Приштина, 2007
 6. Обележја и симболи у току Српског народног покрета од 1848. до 1849. године, Љубомирка Кркљуш, Истраживања, број 20, 2009
 7. Грбови, заставе и химне у Црној Гори, Јован Б. Маркуш, Цетиње, 2007
 8. Родословне таблице српских династија и властеле, Алекса Ивић, Нови Сад, 1928
 9. Wappenbuch, Konrad Grünenberg, Bayern, 1602
 10. Concilium zu Costencz, Ulrich von Richental, Augsburg, 1483
 11. Sammelband mehrerer Wappenbücher, Augsburg, 1530
 12. Wappenbüchlein, Virgil Solis, Nürnberg, 1555
 13. Грбови владалачких и великашких породица, према грбовнику Коренића-Неорића и Београдском I, Александар Соловјев, Београд, 1940
 14. Печати Карађорђевић и његових првака у Првом српском устанку, Марко Атлагић, Београд, 2007
 15. Развој хералдике у средњовековној Србији, Вујадин Иванишевић, Београд, 2004
 16. Ştiinţa şi arta heraldică în România, Dan Cernovodeanu, Bucarest, 1977
 17. Стари српски печати и грбови, Алекса Ивић, Нови Сад, 1910
 18. Земље Јужних Словена и њихови грбови, Јосип Смодлака, Сплит, 1931
 19. Zgodovina Slovenije - Odsev prihodnosti - Slovenski simboli, Simon Dolonec, Ljubljana, 2003
Р А З Н О

 1. Живот и преписка Светог Хијеронима, Мирослава Мирковић, Београд, 2000
 2. Видовданска етика, Милош Ђурић, Загреб, 1914
 3. Српска митологија и религија, Веселин Чајкановић, Београд, 1994
 4. Старе српске куће као градитељски подстицај, Божидар Петровић, Београд, 1997
 5. Грађевине и грађевинари Србије (1790-1839), Миодраг Коларић, Београд, 1959
 6. Са пашњака до научењака, Михајло И. Пупин, Велики Бечкерек, 1929