недеља, 8. април 2012.

Tempus et meum jus - Време и моје право

Грб Кнежевског Дома
Обреновића
Кнез Михаило је провео 17 година у емиграцији. Када је 26. августа 1842. морао да остави Србију и да пређе чамцем Саву и оде у Земун, кнез Михаило је убеђен у своју владарску мисију рекао: Време и моје право погинути неће. Ове речи су касније у скраћеној верзији постале девиза династије Обреновић; Време и моје право или у латинском преводу Tempus et meum jus.

Да би повратак на престо обележио и хералдичким путем, кнез Михаило је одмах на почетку своје друге владе извео грб Кнежевине Србије. Грб Кнежевине Србије се састајао од Србског штита који је окружен с десне стране венцем од храстове а с леве од маслинове гране, све закриљено кнежевским плаштом са круном на врху. Кнез Михаило је у вертикални крак крста, додао мач, а у хоризонтални крак године Косовске битке (1389) с леве, и Другог устанка (1815) с десне стране.

Испод штита је трака са девизом Tempus et meum jus. Уместо венца је као символ рестаурације Обреновића постављена змија, са круном на глави, која себе гризе за реп - uroboros. То је стари символ са многоструким значењем; Мој крај је мој почетак, представља обнављање, вечни циклус, циклично време, безграничност простора, истину и спознају уједно, а у алхемијској традицији: неискупљену моћ природе, латентну моћ, необликовану материју, Opus cirkulare хемијских супстанци у херметичком суду, итд.
Извор: Глас јавности. 21. IX 2003.