петак, 07. септембар 2012.

Грб Војиновића

Реконструкција грба Војиновића
Као што је случај и са грбовима неких других продица, грб Војиновића познат је само на основу илирске хералдике.

Веродостојност овог грба подложна је сумњи, у истој мери колико и веродостојност осталих грбова из Коренића-Неорића који се не могу конфронтирати са примарним археолошким, сфрагистичким и нумизматичким изворима за хералдику.

На овом месту не може се улазити у детаљно разматрање поузданости илирских грбовника. Они су прешли пут од некритичног прихватања, до готово потпуног оспоравања. Критичке анализе ових грбовника показују да су се оним добрим делом заснивали на аутентичној хеарлдичкој грађи, коју су мање или више слободно интерпретирали.

Овај грб Војиновића нацртан је према грбу код Коренић-Неорића, који се од грба Војиновића у Фојничком грбовнику разликује само по детаљима барјака у челенци.

Извор: ГРУПА АУТОРА, Родословне таблице и грбови србских династија и властеле