петак, 13. април 2012.

Прва илустрована дописница - изум Срба

Змајева дописница из 1871. године
Илустрована дописница појавила се у нас пре него игде у свету, у издању Змаја, новосадског листа који је уређивао Јован Јовановић - Змај. Сачувани примерак упућен је у Сомбор 19. маја 1871. године из редакције листа са седиштем у Бечу. Штампана је у Бечу - типографија R. von Waldheim, а илустровао поручник Србске војске Петар Манојловић.

На њој је представљен змај раширених крила који бљује ватру из ноздрва и муње из чељусти. При дну су символи Оријента и Запада: Босфор, минарети Истамбула, Турчин са лулом, пароброд, тунел, воз, куполе православне цркве, вероватно у Москви. Детаљан опис са је М. Вернер у тези Прва илустрована дописница - изум Срба.

Илустрација на овој дописници није споредна. Она покрива читаву дописницу и то је аргумент у тврдњи да је ово заиста разгледница. Према томе, прва на свету. Поштанске саобраћајне карте, потом и дописне карте, ипак, биле су без илустрација све до пред крај XIX века, а код нас до 1896. године.

Извор: БРАНКО ВАСИЉЕВИЋ, Сто година на илустрованим дописницама (1896-1996), Editions Francophiles, Београд