петак, 31. август 2012.

Грб Котроманића

Реконструкција грба Котроманића
Династија Котроманића оставила је, за наше услове, сразмерно велики број грбова. Представе на печатима, рељефима, па и на очуваној тканини, омогућиле су да се са приличном сигурношћу реконструише њихов грб. Извесну тешкоћу представља то што је готово сваки босански владар мењао и допуњавао породични грб Котроманића. Бан Стјепан II Котроманић на грбу има само косу траку, краљ Твртко I косу траку и љиљане, грб који се може сматрати основним породичним грбом династије Котроманића. Овај грб има и Дабиша, а и Остоја за време своје прве владавине. Твртко II са грба избацује љиљане, а Остоја у другој владавини из основа мења грб и уместо косе траке и љиљана у штит поставља љиљанову круну. Стефан Остојић за своје кратке владавине задржава очев грб са круном, а Твртко II у својој другој владавини напушта стари грб Котроманића и прихвата реформу свог дугогодишњег супарника Остоје с тим што, као лично обележје, испод круне додаје иницијал Т. Остојин син Стефан Томаш, грбу Твртка II додаје једно S, преправљајући га у сопствени монограм ST, а његов син Стефан Томашевић, последњи босански краљ, служи се Остојиним грбом са круном у штиту. На надгробној плочи краљице Катарине, кћерке Стефана Вукчића Косаче и жене Стефана Томаша, у цркви Santa Maria in Aracoeli у Риму, такође се, поред других хералдичких елемената, јавља љиљанова круна.

Извор: ГРУПА АУТОРА, Родословне таблице и грбови србских династија и властеле