недеља, 22. јануар 2012.

Ој јунаштва свјетла зоро

Музиколошки институт САНУ је 1995. објавио зборник научних радова презентованих у децембру 1993. У том зборнику под називом Србска музичка сцена је објављен научни рад Ђорђа Перића, Позоришне песме у записима мелографа XIX века, са садржајним информацијама, свакако научно прихваћеном истином, о аутентичној верзији пјесме Ој јунаштва свијетла зоро из 1863, данас познате под називом Ој свијетла мајска зоро Дакле, та аутентична верзија из 1863. гласи:

Ој јунаштва свјетла зоро

Ој јунаштва свјетла зоро,
Мајко наша Црна Горо!
На твојим се врлетима,
Разби сила душманима.

Једина си за слободу
Ти остала српском роду.
Дат ће Бог и света Мати
Да се једном све поврати


Извор: Линк веза