четвртак, 19. јануар 2012.

Грбовник Коренић-Неорић

Грб Хребељановића
Грбовник Коренић-Неорић представља најстарији сачувани препис изгубљеног Охумчевићевог грбовника. Датира из 1595. године, а открио га је Људевит Гај једном приликом док је боравио у Дубровнику.

Сликан је на папиру формата 21 x 14,5 cm, и има 168 листова. Због године 1595. која се наводи на почетку књиге, сматра се најстаријим нашим грбовником, иако би Лондонски грбовник могао да буде у најмању руку истовремен, ако не и старији.

Овај Грбовник представља један од највећих споменика србске и илирске хералдике.

Ко су били Коренић-Неорићи, то ни данас није јасно, могли су бити наручиоци грба или је пак сам аутор припадао овој породици.

Важно је истаћи да је грбовник двојезничан, писан на латинском и србском (босанчицом) и како стоји у уводу, препис је једне старе књиге из 1340. године, коју је саставио хералд цара Душана поп Станислав Рубчић, и која је пронађена на Светој Гори.