понедељак, 19. март 2012.

Кир Стефан Србин


Кир Стефан Србин, славни србски монах, хоровођа и музиколог, живео је у 15. веку. Већи део живота провео је на двору деспота Лазара Бранковића у Смедереву, у својству доместика - хоровође и дијака - писара.

Сачувано је више оригиналних Стефанових текстова и преписа, који се и данас налазе по иностраним библиотекама. Најпознатије његово дело је зборник црквених песама - Псалтикија. Оригинални рукопис Псалтикије чуван је у Народној библиотеци у Београду, где је, нестао 6. априла 1941. године, када је услед бомбардовања цела Народна библиотека изгорела. Сачувано је свега дванаест фотокопираних листова, на којима поред грчких налазимо и девет србских песама, од којих су највеће драгоцености "Ниња сили небесније" и "Вкусите и видите", јер је на обема потписан аутор "Твореније доместика кир Стефана Србина".

Псалтикија је писана касновизантијском неумском нотацијом са црквенословенским и грчким текстом. Занимљиво је што поред мелодија даје и теоријска тумачења - пападику са старословенском музичком терминологијом. Упутства се углавном односе на темпо и динамику.


Извор: Википедија