субота, 07. јануар 2012.

Стеван Каћански - Владислав

Стеван Каћански - Владислав, национални песнички идеолог

Стеван Каћански - Владислав
Једини је од поменутих личности доживео старост. Живео је 70 лета. Рођен је у Србобрану, у Бачкој, а погребен у Београду. Назван је Стари Бард. Гимназију је учио у Сремским Карловцима и Сегедину а права и Загребу. Студије је прекинуо 1848. када су Мађари ударили на Србе у Војводини. Већ тада се прославио патриотском песмом "Ноћница". Касније је завршио права, преселио се у Србију, био је професор и уређивао новине. Последњих 12 година живота по занимању је био Србин.

Многе његове песме постале су незваничне србске химне. Као што су: "Хеј трубачу, с бојне Дрине", "Са Авале ор'о кликће", "Краов Лаз", "На Србобрану", "Где је српска Војводина", "Ој облаци мутна ока".

Где је србска Војводина

Де је србска војводина?
У Маџарској, ил' Угарској,
Или у сну, ил' на јави –
У Банату, ил'у Бачкој,
Ил' у Срему, старој слави? –
Није сада тамо, није –
Већ у  д у ш и Србадије!

Је ли жива Војводина?
Жива нам је сарањена –
Ал' умрети донде не ће,
Док сва крвца не истече,
Из јуначког срца њена –
А то живо срце ди је? –
У  с р ц и м а  Србадије!

Кад ће синут' Војводина?
Каде п р а в д е сунце сине,
И устану деца њена,
Чистом слогом умивена,
Па загрме од милине:
Стан'! Будине! Стани, мајчин сине!
Ево  г л а в е, не дам  В о ј в о д и н е!
Извор за текст: Србско наслеђе, Сакупи се једна чета мала, Мр Симо Живковић 
Извор за пјесму: Тврђава.орг