понедељак, 02. јул 2012.

Грб Србске православне цркве

Грб Србске православне цркве
Актуелна верзија грба Србске православне цркве представља коначну верзију хералдичког решења које је већ почетком XVIII века усвојила избегла Србска патријаршија у Угарској.

Епископска митра крунише порфиру опшивену златом и украшену златним серафимима: иза порфире су укрштени патријархашки крст и епископско жезло. На гримизној постави порфире приказан је митром овенчани и панагијом Светог Саве (коју је осликао Урош Предић) окружени барокни штит.

У горњем делу штита су два плава поља са сребрним мотивима пирга Светог Саве у Хиландару и црквом Пећке патријаршије: у доњем делу штита је на сребрном пољу златни крст између четири оцила.

У једном периоду је доње поље приказивало грб Старе Србије у његовој уобичајеној верзији са црвеним основним пољем. Усвајањем сребрног поља са златним мотивом извршена је промена која се (оправдано или не) може сматрати спиритуализацијом грба Цркве (алузијом на Небеску Србију, на Небески Јерусалим од злата и сребра). Обновом Патријаршије, грб Србске Цркве постао је и њен официјелни грб.