понедељак, 12. новембар 2012.

Три извора о србском имену у Црној Гори

Три извора о србском имену у Црној Гори од 1520. до 1648. преузета из књиге Васе Ђерића, О србском имену по западнијем странама нашег народа, Београд 1900 На Његош.орг љубазношћу господина Игора Малиновског из Скопља, уредника сајта Стара Србија

Застава краљевине Црне Горе
1520.

Наштампа Подгоричанин Божидар Вуковић у Млецима црквену књигу "Синаксар". У поговору те књиге каже он: кад је дошао у град Млетке и видио Нијемце и Грке и друге народе гдје састављају божанска "писаниїа", зажели он да и "наша сьрбьскаа" састави.

И.Каратаевъ, Описанiе 1883 стр. 53

1600.

Пише папа барском архибискупу и каже му да је он "старјешина србске покрајине" (Et quonam Servianae provintiae es primas).  

A.Theiner, Vetera monum. Slav. mer. II (1875) стр. 94

1648.

Послаше поглавице српске православне цркве писмо у Рим, у ком стоји, да је то писмо "Писано у земљи Србији у великом царском манастиру од скупштине (збора) морачке" ("Scritta nelle terra di Servia nel gran monasterio imperiale dal Concilio di Moraceuo").

Е. Ферменџин, Starine 25, 1892, стр. 170


Извор: Његош.орг