понедељак, 31. децембар 2012.

Јован Ердељановић

Јован Ердељановић (Панчево, 11. новембар 1874 — Београд, 12. фебруар 1944) је био србски етнолог.

Биографија

Јован Ердељановић
Јован Ердељановић је рођен у Панчеву 11. новембра (30. октобра по јулијанском календару) 1874. У етнологији је био присутан више од пола века. Поред тога што је оснивач научне етнологије у Срба, он је и први професор који је студентима Универзитета у Београду први држао циклус предавања из физичке антропологије, коју је дефинисао као „науку о телесним особинама људског рода, то јест, о морфолошким особинама и о свим другим појавама које су у непосредној вези са телесним животом“.

У његовим упутствима за скупљање грађе о народном животу, која су штампана 1911, 1925. и 1938. године, тражио да се прикажу и морфолошке одлике тела, наталитет и морталитет, итд.

У радовима, у којима се бавио етничком структуром становништва Балкана, инсистира се на важност природне средине и адаптације човека на њу, што се може сматрати и утицајем Јована Цвијића, чији је савременик и био Јован Ердељановић.

Изабран је за дописног члана Србске краљевске академије 18. фебруара 1922, а за редовног 10. фебруара 1933. године.


Извор: Википедија