среда, 18. децембар 2013.

Наредбата е извршена

Добрача
У кумановском револуционарном одбору завладала је узбуна. Палили су хартије склањали комитске печате. Лазар Добрачки председник четничког одбора у Добрачи, увређен неспоразумом напустио је организацију и издао је Турцима. Доказа није било, али је његов чин донео велике сумње и заплете.
    
Склонио се у Куманово од освете и пресуде. Смрт га је чекала у сваком пчињском селу.
    
На улици у Куманову срео је Лазар изненада учитеља Шарпланинца. Некада су заједно радили, а сада их је бескрајна мржња раздвајала. Нису се поздравили. Лазар се нагло нагео учитељу и кроз дах шапнуо му тихо и брзо:
    
„Или ће те клаам две нози в једна јеменија или ће се потурчам.“
    
„Или ће ти главата узмем, или мојата ће си изем“, одговорио му је Шарпланинац исто тако тихо и мирно.

ххх

Прошло је недељу дана. У јутро пошао је Шарпланинац у одбор. У Цивковићевој кући у малој соби, у влажном, ниском приземљу, готово подруму састајао се револуционарни триумвират. Прота Тасић и Лазар Божовић чекали су учитеља. Пред вратима видео је неколико сељака из Добраче.
    
Позвали су их да уђу. Дуго и неспретно су се поздрављали. Нису знали да ли да седну, ни како да говор отпочну.
    
„Што има ново?“
    
„Наредбата е извршена“, саопштили су сељаци, понављајући један другога.
   
„Која наредба?“
    
„Таја за Лазара.“
    
Разумели су се. Прота је упитао ко га је убио. Нови председник организације у Добрачи, наследник Лазарев, збуњено је место одговора пита:
    
„Што ви требат ко сврши?“
    
Одбор је хтео да зна. Избегавајући одговор, сељаци су опширно причали.
    
Чули су у ноћи да је Лазар дошао у Добрачу. Месна чета опколила је кућу. И Лазарев син је био у организацији. Када су обазриво залупали на врата син је изашао. Погледао је другове.
    
„Ајте, он ће бидне свршен.“
    
Причање је прекинуо младић мирног, бојажљивог изгледа:
    
„Господине прото, да ми кажеш греота ли је татка да убије човек, ако татко промени веру?“
    
„А зашто?“ обазриво се обавештавао прота.
   
„Ја сам син Лазарев и ја га утепа. Промени веру и осрамоти кућу.“
    
Божовић, усташ и револуционар немилосрдан, устао је и загрлио младића:
    
„Тако велики јунаци раде.“
    
И прота га је уверавао:
    
„Не само да није грехота, него ће те Бог благословити.“ Умирен, младић је причао.
    
Када је сеоска чета отишла, пришао је оцу који је уплашен седео у мрачној соби.
    
„Бегај татко, ће те утепат.“
    
Није хтео да у кући пресуду изврши.
    
Ишли су ћутећи један крај другога и додиривали се рукама. Младић није мислио. Није осећао. Знао је да је његов отац издајник. Наредба је била јасна. Морала се извршити. Њихови кораци губили су се у ноћи. Неколико је звезди пробијало испод кишних облака. Ближили су се дубокој каменој провалији. Још једном је хладним дланом осетио додир руке очеве. Затресао се и тада је снажно дограбио оца за леђа. Понео га је. Лазар није имао времена за одбрану. Бацио га је у таму пред собом. Нагло је задржао замах који је и њега у напред понео. Последњи пут је видео очеве руке високо и грчевито дигнуте. Камење се са хуком котрљало у долини.
    
У тишини окренуо се и пошао кући. Уз пут је несвесно тражио рукама око себе. И још ништа није могао да мисли. У сели никог није срео. И кућа је била празна. Зграбио је парче луча и канту перолеума. Враћао се брзо. На дну амбиса нашао је леш раздробљен ударом о стене. Полио га је петролеумом.
    
Сву ноћ је пламен обасјавао клисуру као прерана зора. Када се најзад ватра угасила и кад ни трага није остало од оца, издаје и злочина, син се вратио у село да месну чету извести.
   
Наредба је била извршена.


Извор: Пламен четништва, Станислав Краков, Београд, 2009., стр. 198